TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: V/v tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện.

Số hiệu: 2235/UBND-PTNMT Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: 08/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: