TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: V/v khắc phục các tồn tại, hạn chế tại Báo cáo giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số: 79/BC-HĐND ngày 11/02/2022

Số hiệu: 253/UBND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 16/02/2022 Ngày hiệu lực: 16/02/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: