TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

công văn: V/v chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín nhiệm, chiếm dụng hàng nông sản của người dân trên địa bàn huyện

Số hiệu: 2237/UBND-VP Loại văn bản: công văn
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: 08/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: