TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

báo cáo: Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai về giảm nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 1145/BC-UBND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: UBND Huyện Iagrai Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hiệu lực: 08/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: