TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Tình hình thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ TTHC đã giải quyết quá hạn

Số hiệu: 20/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Lê Ngọc Quý
Ngày ban hành: 07/01/2022 Ngày hiệu lực: 07/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: