TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và Nghị định phát triển và quản lý chợ

Số hiệu: 53/UBND-PKTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 10/01/2022 Ngày hiệu lực: 10/01/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: