TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo về việc kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri

Số hiệu: 414/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 01/07/2022 Ngày hiệu lực: 01/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: