TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ia Grai, giai đoạn 2017-2021

Số hiệu: 481/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 10/08/2022 Ngày hiệu lực: 10/08/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: