TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: Báo cáo Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng,nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Số hiệu: 415/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 01/07/2022 Ngày hiệu lực: 01/07/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: