TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2023

Số hiệu: 469/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 02/08/2022 Ngày hiệu lực: 02/08/2022 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: