UBND tỉnh Gia Lai trả lời về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

15/06/2022
(GLO)- Tại báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã trả lời cử tri về chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng mức hỗ trợ hàng tháng cho thôn đội trưởng. Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung nêu trên.
 
Kiến nghị:
 
Việc thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến cấp thẩm quyền mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ như: nhân viên làm tại các cơ sở bida, internet, xông hơi mát xa.
 
Kết quả giải quyết:
 
Căn cứ theo quy định tại khoản 12, mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: “Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương”.
 
Trên cơ sở điều kiện và khả năng ngân sách của tỉnh Gia Lai; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương thống nhất đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; theo đó hỗ trợ cho 9 nhóm người lao động: bán hàng rong, buôn bán nhỏ; thu gom phế liệu không có địa điểm cố định; bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ; xe ôm truyền thống; lái xe, phụ xe vận chuyển hành khách; tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú; thợ uốn tóc, cắt tóc, gội đầu; nhân viên xoa bóp y học, bấm huyệt, giác hơi; bán lẻ xổ số lưu động. Với mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/người (một triệu năm trăm ngàn đồng/người); phương thức chi trả: trả 1 lần cho người lao động.
 
Trong thời gian qua, các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 10.833 lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền 16.249.500.000 đồng. Các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho 10.833 lao động với số tiền 16.249.500.000 đồng.
 
Để các địa phương giải quyết chính sách dứt điểm, hướng dẫn người lao động sớm hoàn thành các thủ tục hỗ trợ; đảm bảo các chính sách đến với người lao động kịp thời, đúng theo quy định; ngày 22-2-2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 307/UBND-KGVX về việc thống nhất thời hạn tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 441/QĐ-UBND đến ngày 31-3-2022. Như vậy, đến thời điểm hiện nay việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động đã hoàn thành theo Quyết định số 441/QĐ-UBND.
 
Kiến nghị:
 
Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh Nghị quyết 131/2020/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 về việc “quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai ”, không nên quy định bằng số tiền cụ thể mà nên quy định mức hưởng bằng hệ số so với mức lương cơ sở. Đồng thời nên tăng mức hưởng của thôn đội trưởng bằng với mức hưởng của người thực hiện công việc trực tiếp ở thôn như: công an viên, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể.
 
Kết quả giải quyết:
 
Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ có quy định: “Đối với thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng”.
 
Do đó, trong năm 2020 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua mức phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng với số tiền cụ thể là 745.000 đồng/tháng tại Nghị quyết số 131/2020/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 theo đúng quy định của Chính phủ và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đối với kiến nghị tăng mức hưởng của thôn đội trưởng bằng với mức hưởng của người thực hiện công việc trực tiếp ở thôn như: công an viên, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể.
 
Hiện nay, ngân sách địa phương đang gặp khó khăn trong việc cân đối kinh phí để đảm bảo các chế độ chính sách cho những người tham gia công việc trực tiếp ở thôn, làng tổ dân phố theo Nghị quyết số 136/2021/NQHĐND. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 685/VP-KTTH ngày 9-3-2022, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6-khóa XII và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế của địa phương.
Trích nguồn Báo Gia Lai
Lượt xem: 0
Các tin khác
    Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2... Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2, xã Ia Bă
    Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng... Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19
    Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19 Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19
    Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằ... Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-1
    Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành h... Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác