Ia Grai: vững vàng bước vào năm mới 2022

16/12/2021
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, huyện Ia Grai đã hoàn thành 23/25 chỉ tiêu phát triển Kinh tế- xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để huyện đề ra các mục tiêu, giải pháp cho những năm tiếp theo.
 
 
IA-GRAI-VUNG-TIN-VAO-NAM-MOI.JPG
Ảnh: Nông dân huyện Ia Grai thu hoạch lúa mùa – Minh Thoan
Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Ia Grai ước đạt gần 11.430 tỷ đồng, đạt 101,23% kế hoạch, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị nông – lâm nghiệp - thuỷ sản đạt trên 4.370 tỷ đồng, tăng 6,23%. Trồng trọt, chăn nuôi đạt kế hoạch đề ra. Năm 2021, huyện tái canh được 480 ha cà phê, đạt 107% kế hoạch. Để hỗ trợ người dân tái canh, từ nguồn vốn sự nghiệp nông lâm, năm 2021, ngành chuyên môn của huyện đã cấp phát cho người dân 105.000 cây giống cà phê TRS1 đồng thời tổ chức 6 lớp tập huấn với 30 học viên/lớp về kỹ thuật tái canh cà phê theo đúng quy trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 2 xã và 10 làng đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp trên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ông Phan Đình Thắm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai cho biết thêm: “Năm nay, các chỉ tiêu kế hoạch ngành nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhìn chung tổng diện tích Đông Xuân và vụ mùa đều tăng về diện tích. Chăn nuôi ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được triển khai thường xuyên, liên tục, đã khống chế được dịch bệnh, không để lây lan. Về lĩnh vực thuỷ lợi, đảm bảo công tác tưới cho cây trồng. Về phát triển theo chuỗi nông nghiệp, đã phối hợp với các doanh nghiệp như tập đoàn Lộc Trời, công ty Sơn Huyền Phát, Đồng Giao xây dựng các chuỗi liên kết trên địa bàn như cà phê, chanh dây, cây ăn trái…Ngoài ra trên địa bàn cũng đã hình thành được các chuỗi liên kết bền vững hiệu quả thông qua các hợp tác xã…”
Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021 đó là công tác phòng chống dịch Covid-19 được huyện chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng triển khai quyết liệt nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Theo đó, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ; thành lập 388 tổ Covid cộng đồng và 5 tổ tự quản tại 3 xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Đồng thời, triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận, giải quyết 3 hồ sơ đăng ký vay vốn hỗ trợ của doanh nghiệp để trả lương cho 52 lao động với tổng số tiền trên 221 triệu đồng. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 28 hộ kinh doanh bị ngừng hoạt động và đã xuất ngân sách, hoàn thành hỗ trợ với tổng kinh phí 81 triệu đồng; lập danh sách, đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho 19 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với kinh phí  78,5 triệu đồng; ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ  đối với 67 lao động tự do không có giao kết hợp đồng. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 11 tấn gạo cứu đói 3 đợt cho 181 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
 Đối với công tác giảm nghèo bền vững, huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND- UBND tập trung thực hiện  các giải pháp để đạt được kế hoạch đề ra từ đầu năm. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Lao động- Thương binh xã hội huyện Ia Grai cho biết: “Đối với công tác giảm nghèo, năm nay tiến hành rà soát theo 2 tiêu chuẩn, đó là chuẩn nghèo cũ và chuẩn nghèo mới áp dụng cho 2021-2025. Theo chuẩn nghèo cũ, chỉ tiêu thực hiện đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…”
Cùng với sự nỗ lực của địa phương, ngành giáo dục huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022 gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngành xây dựng và triển khai hiệu quả phương án học tập với phương châm “ngừng đến trường nhưng không ngừng học” và “an toàn mới đến trường, đến trường phải an toàn”. Ông Phạm Văn Đại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai cho biết: “Đối với ngành giáo dục cũng thích ứng, linh hoạt, tức là những vùng nào trở thành vùng vàng hoặc có những ca f1, f2 báo cáo UBND huyện, BCĐ cấp xã để chỉ đạo công tác giảng dạy phù hợp; vừa học trực tuyến vừa phát phiếu học tập để đảm bảo chất lượng. Đối với chỉ tiêu, ngành đã đăng kí với sở giáo dục và đăng kí hàng năm và nỗ lực để nâng cao chất lượng...”
Bên cạnh những mặt đạt được, trong năm 2021, huyện Ia Grai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện uỷ, HĐND huyện đề ra, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không cao, tiêu chí nông thôn mới tăng thấp so với cuối năm 2020. Ngành chức năng và đơn vị chủ rừng chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Một số ngành chức năng và chính quyền các xã chưa thích ứng và theo kịp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới…Số vụ phạm pháp hình sự có chiều hướng tăng so với vùng kỳ năm trước; tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Ngoài ra, chỉ tiêu bảo hiểm y tế và tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch không đạt kế hoạch đề ra.
Lý giải nguyên nhân về tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch không đạt theo kế hoạch; đồng thời đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Thừa, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Ia Grai cho hay: “Trong năm 2021 có đầu tư 3 giếng khoan và đường ống dẫn nước. Tuy nhiên thời gian đầu tư là 2021-2022 cho nên hiện nay đang thi công, chưa đưa vào sử dụng nên chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Giải pháp thời gian tới, khảo sát để hỗ trợ một số bể tập trung cho 2 làng ở Yam, làng Kép, thị trấn Ia Kha. Hiện nay đường ống nước chính đã đi ngang qua làng. Với giải pháp tiếp theo là tạo mặt bằng để hoàn thiện để cấp nước mở rộng, sớm đưa hệ thống đưa vào cấp nước; tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng nước máy tập trung để đạt tỷ lệ theo chủ trương đề ra”.  
Đối với chỉ tiêu về bảo hiểm y tế,  sau khi Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn từ hơn 90% giảm còn chưa tới 53%. Trước thực tế này, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân mua Bảo hiểm y tế; phối hợp với các xã, thị trấn, các đoàn thể tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các thôn làng.  Đồng thời phối hợp với Phòng giáo dục- Đào tạo huyện, các trường học trên địa bàn xây dựng giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm y tế học sinh. Nhờ vậy, đến cuối tháng 11/2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã nâng lên gần 75%. Mặc dù chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết nhưng 2 xã Ia O và Ia Krăi đăng kí về đích nông thôn mới năm 2021 đã đạt trên 85% và hoàn thành tiêu chí 15.1 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 huyện Ia Grai tiếp tục phấn đấu  để hoàn thành các  chỉ tiêu cơ bản như: tổng giá trị sản xuất đạt trên 12.657 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 3.979 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng; thu ngân sách đạt 81 tỷ đồng; có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 là 63,8% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 1,84%.../.
Minh Thoan
Lượt xem: 11
Các tin khác
    Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2... Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2, xã Ia Bă
    Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng... Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19
    Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19 Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19
    Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằ... Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-1
    Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành h... Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác