Ia Grai: Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020

12/03/2021
Năm 2020 giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp, dịch bệnh Covid-19, bạch hầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai. Nhưng với mục tiêu ban đầu, các cấp, các ngành và nhất là các địa phương được chọn về đích nông thôn mới đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm 2021, huyện Ia Grai tiếp tục đề ra nhiều giải pháp để thực hiện chương trình trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức.
 
1.jpg
Ảnh: Nhân dân đồng lòng, chung sức làm đường giao thông – Minh Thoan
Mục tiêu của huyện trong năm 2020 là đưa xã Ia Tô, Ia Sao và 12 làng về đích nông thôn mới, đồng thời duy trì 4 xã Ia Yok, Ia Hrung, Ia Dêr, Ia Bă đạt chuẩn; các xã còn lại tăng từ 1 đến 2 tiêu chí. Ngay từ đầu năm, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, ban ngành thực hiện giải pháp xây dựng nông thôn mới: Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể đã bám sát kế hoạch để phối hợp hoạt động và tuyên truyền. Các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo huyện đã triển khai ký cam kết với các xã, làng nông thôn mới theo tiêu chí, nội dung được giao phụ trách. Đảng uỷ, UBND các xã đều ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2020 là trên 276 tỷ đồng, trong đó, người dân và doanh nghiệp đóng góp gần 3 tỷ đồng. Từ các nguốn vốn trực tiếp và lồng ghép, huyện đã đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình thủy lợi, phát triển sản xuất... Đặc biệt ưu tiên các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, góp phần phát huy hiệu quả của chương trình nông thôn mới tại địa phương. Ông Phan Đình Thắm, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ia Grai: “Đối với huyện Ia Grai năm 2020 trước tiên đó là thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND huyện tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình MTQG xây dựng NTM. Đối với năm 2020 kế hoạch có 2 xã về đích nông thôn mới đó là xã Ia Sao, Ia Tô và 12 làng đạt chuẩn. Trong bối cảnh dịch bệnh, giá cả nông sản xuống thấp nhưng được sự chỉ đạo cùng với sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn huyện đã tập trung xây dựng nông thôn mới đạt kết quả”.
Với mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2020, Đảng uỷ xã Ia Tô đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo từ xã đến thôn làng. Trên cơ sở chủ trương xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ đã quán triệt đến từng thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của  người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Mặc dù trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả mặt hàng nông sản xuống thấp, thu nhập bị giảm nhưng nhân dân Ia Tô vẫn đồng lòng, chung sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Âm hình ông Trần Tý, Thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Nói chung là được sự hỗ trợ của nhà nước thì dân chúng tôi cũng dốc sức. Mấy chục năm chờ đợi được con đường bê tông đi lại. Tại đây là vùng ngập úng, chúng tôi rất hãnh diện và cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ cho chúng tôi. Bà con chúng tôi đóng 15%, nhà nước hỗ trợ 85%”.
Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, 2 tiêu chí khó thực hiện nhất là hộ nghèo và thu nhập nhưng Ia Tô đã hoàn thành sớm cả hai tiêu chí này. Trên cơ sở chỉ tiêu cần đạt theo quy định, xã đã đề ra giải pháp phát triển kinh tế hằng năm. Trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng các mô hình  mang lại hiểu quả kinh tế cao. Đồng thời, chú trọng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao thu nhập của người dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng lộ trình. Ông Trịnh Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Ia Tô, huyện Ia Grai: “ Đầu năm 2020, xã Ia Tô mới chỉ đạt được 14 tiêu chí, tuy nhiên dưới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân xã đã hoàn thành đúng hẹn…”.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng của huyện Ia Grai  trong năm 2020 là xây dựng xã Ia Sao đạt chuẩn trở lại. Năm 2016, Ia Sao là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới trong niềm tự hào, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân huyện Ia Grai nói chung, xã Ia Sao nói riêng. Tuy nhiên, năm 2019, xã Ia Sao có một số cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, không đảm bảo tiêu chí 18 nên bị UBND tỉnh thu hồi quyết định. Khó khăn, thách thức lại đặt ra cho cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ huyện, kế hoạch của UBND huyện tiếp tục đặt ra mục tiêu phải xây dựng xã Ia Sao đạt chuẩn trong năm 2020. Có tiền đề sẵn, tuy nhiên, xã Ia Sao vẫn còn phải phấn đấu ở một số tiêu chí để đáp ứng theo bộ tiêu chí mới. Để đạt các tiêu chí, xã đã tập trung nhân lực, vật lực, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Năm 2020 xã Ia Sao phấn đấu về đích nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, xã đã tập trung các nguồn lực, vật lực cho phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, chú trọng công tác môi trường. Đặc biệt xã đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn làng. Đến nay qua rà soát xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được các sở, ngành về thểm định. Đến năm 2021 và các năm tiếp theo xã tập trung các nguồn lực, vật lực để quyết tâm phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Thực hiện Chỉ thị 12 của Tỉnh uỷ và đề án 1385, kế hoạch 2761 của UBND tỉnh Gia Lai về hỗ trợ thôn, làng xây dựng nông thôn mới, năm 2020, huyện Ia Grai đã đăng ký 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 11 làng ở 2 xã biên giới, gồm 6 làng của xã Ia O: làng O, Mít Kom 1, Mit Jep, Lân, Cúc, Kom II và 5 làng của xã Ia Chía: làng Kom Yố, Kom Ngố, Lang, Bía Ngó, Nú 2. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện uỷ và UBND huyện, Đảng ủy, UBND, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các xã và Ban nhân dân thôn làng đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí. Kết quả, đến nay, 12 làng đã được UBND huyện công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Thực hiện Nghị quyết của huyện uỷ, kế hoạch của UBND huyện từ ban đầu triển khai công tác tuyên truyền để người dân biết để thực hiện chương trình nông thôn mới, đặc biệt là trong năm 2020, thực hiện đề án 1385, xã được triển khai đầu tư cơ sở hậ tầng, cơ sở vật chất cho các thôn, làng đặc biệt là 6 làng đạt chuẩn năm 2020. Đến nay, 6 thông làng đã được 19/19 tiêu chí”.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2020 huyện Ia Grai đã hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới như kế hoạch đầu năm đã đề ra. Đến nay, toàn huyện đã có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Ia Sao, Ia Dêr, Ia Yok, Ia Hrung, Ia Bă, Ia Tô. Hầu hết, các xã còn lại tăng từ 1- 2 tiêu chí: xã Ia O đạt 14 tiêu chí; Ia Chía, Ia Grăng đạt 13 tiêu chí; các xã Ia Krăi, Ia Khai, Ia Pếch đạt 11- 12 tiêu chí.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2020 huyện Ia Grai đã hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới như kế hoạch đầu năm đã đề ra. Đến nay, toàn huyện đã có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Ia Sao, Ia Dêr, Ia Yok, Ia Hrung, Ia Bă, Ia Tô. Hầu hết, các xã còn lại tăng từ 1- 2 tiêu chí: xã Ia O đạt 14 tiêu chí; Ia Chía, Ia Grăng đạt 13 tiêu chí; các xã Ia Krăi, Ia Khai, Ia Pếch đạt 11- 12 tiêu chí.

Năm 2021, huyện Ia Grai phấn đấu có thêm 2 xã và 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 8/12 xã và 29 làng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án; sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn vốn tín dụng, doanh nghiệp,nhân dân đóng góp, cùng các nguồn khác để thực hiệnChương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các xã, làng đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021. Đối với các tiêu chí ít phải sử dụng kinh phí thì tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hoàn thành tiêu chí. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến nông, hỗ trợ sản xuất năm 2021 đảm bảo tiến độ, kỹ thuật và tính nhân rộng; tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ông Phan Đình Thắm, Trưởng phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ia Grai: “Đối với kế hoạch năm 2021 có thêm 2 xã về đích nông thôn mới, đó là xã Ia Krăi, Ia O tập trung 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Các giải pháp thực hiện, đó là trước tiên là công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tập trung tất cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Đó là công tác tuyên truyền truyền nhận thức của nhân dân. Về sản xuất tiếp tục thâm canh, tăng năng suất...”.
Với những kết quả đạt được trong năm 2020, tin tưởng rằng, huyện Ia Grai sẽ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của năm 2021 và những năm tiếp theo, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn ngày càng phát triển./.
Minh Thoan – Phương Lộc
Lượt xem: 3
Các tin khác
    Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2... Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại làng Út 2, xã Ia Bă
    Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng... Ủy ban MTTQVN huyện Ia Grai: Tặng 40 triệu đồng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19
    Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19 Hội CCB huyện ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống Covid-19
    Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằ... Ngân hàng chính sách trao 5 triệu đồng cho Trung tâm y tế huyện nhằm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-1
    Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành h... Ban Chỉ Huy quân sự huyện Ia Grai thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác