UBND huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

22/06/2022
Chiều 21-6, UBND huyện Ia Grai đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đ/C Đào Lân Hưng phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đ/C Dương Mah Tiệp, Tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo
 
DC-Duong-Mah-Tiep-tinh-uy-vien,-bi-thu-huyen-Uy,-chu-tich-HDND-huyen-phat-bieu-chi-dao-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-6-thang-cuoi-nam-2022.jpg
ĐC Dương Mah Tiệp tỉnh ủy viên, bí thư huyện Uỷ, chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Bạch Lộc

Theo đánh giá của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4.328 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành Nông – lâm nghiệp đạt 1.452 tỷ đồng; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 1.605 tỷ đồng; thương mại-dịch vụ 1.271 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 341,2 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán.
        Xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm có thêm 1 xã và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Cấp mới 79 giấy đăng ký kinh doanh với vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 75 tỷ đồng, đến hết tháng 6 khối lượng thực hiện trên 32 tỷ đồng.
        Trên lĩnh vực giáo dục, đã hoàn thành việc tổng kết năm học 2021-2022 với tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng so với năm học trước. Ngành y tế triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Ciovid-19, sốt xuất huyết, bạch hầu….khám điều trị bệnh cho trên 70 nghìn lượt người. Hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thành…có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chính sách xã hội được quan tâm chu đáo, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, người có công nhân các dịp lễ, tết. Hỗ trợ, giúp đỡ, giải quyết chế độ kịp thời cho các đối tượng xã hội, người nghèo trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả hoạt động công vụ được nâng lên, tạo sự hài lòng cho nhân dân.
DC-Dao-Lan-Hung-pho-chu-tich-UBND-huyen-chu-tri-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam.jpg
Đ/C Đào Lân Hưng phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Ảnh: Bạch Lộc    
    Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác trên cơ sở thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa; tăng cường phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoảng sản trái phép; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch; Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; phát triển đô thị; vệ sinh môi trường gắn với thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh ở người. Triển khai có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm trong năm 2022. Tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
                                                        Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 24
Các tin khác
    Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ ch... Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân đợt I năm 20
    Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ ch... Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân đợt I năm 20
    UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 3 UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 3
    UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 3 UBND huyện triển khai nhiệm vụ tháng 3
    Thanh niên Ia Grai nêu cao khí thế tòng quân. Thanh niên Ia Grai nêu cao khí thế tòng quân.