THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tại vòng 2 kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021

22/02/2022

 
 
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tại vòng 2
kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021

Tải tại đây

DANH MỤC TẠI LIỆU ÔN TẬP
Tải tại đây 

hinh-tb-tuyen-dung-2.png
Lượt xem: 610
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)