QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021 của huyện Ia Grai

25/03/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021 của huyện Ia Grai
 
qd-tuyen-dung.jpg
hinh-qd-2.jpg

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức xã năm 2021 của huyện Ia Grai
Tải xuống tại đây

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021
Tải xuống tại đây
Lượt xem: 254
Các tin khác
  Sơ kết công tác chỉ đạo sản xuất và tổng kết công tác phòng chống t... Sơ kết công tác chỉ đạo sản xuất và tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2021-2022.
  Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm. Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm.
  UBND huyện Ia Grai: gặp mặt các nhà báo, phóng viên sinh sống, làm ... UBND huyện Ia Grai: gặp mặt các nhà báo, phóng viên sinh sống, làm việc trên địa bàn.
  UBND huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuố... UBND huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
  Huyện Ia Grai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm 1,84% hộ nghèo vào... Huyện Ia Grai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm 1,84% hộ nghèo vào cuối năm 2022.