Huyện Ia Grai: Thi đua yêu nước góp phần xây dựng huyện nhà

24/03/2022
Những năm qua, huyện Ia Grai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội huyện nhà...
 
 
ANH-THANH-NHAT-UBND-huyen-Ia-Grai-khen-thuong-nhung-dien-hinh-trong-phong-trao-thi-dua-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-DSCN0665.JPG
UBND huyện Ia Grai khen thưởng những điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

Ông Lê Ngọc Quý - Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cho biết: “Địa phương luôn chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với phát hiện, bồi dưỡng  điển hình tiên tiến,  người tốt, việc tốt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu…”.
Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nội dung thường xuyên, bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đốn Đảng, phát huy tinh thành chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chung tay thực hiện các nhiệm vụ của huyện nhà. Qua đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng đựơc củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
ANH-THANH-NHAT-Truong-THPT-Huynh-Thuc-Khang-(huyen-Ia-Grai)-huong-ung-phong-trao-chung-tay-dam-bao-an-toan-giao-thong-va-phong-phong-chong-dich-benh-Covid-19-DSCN0260.JPG
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) hưởng ứng phong trào chung tay đảm bảo an toàn giao thông và phòng phòng chống dịch bệnh Covid -19
Từ thực trạng là huyện biên giới, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số và kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm kết hợp các nguồn lực và chính sách đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, triển khai thực hiện các dự án tạo nhiều điều kiện nâng cao cuộc sống cho người dân tộc thiểu số, làm thay đổi diện mạo  vùng  nông thôn. Bên cạnh đó,  các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chỉ đạo cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất chăn nuôi hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm bình quân tỷ lệ giảm nghèo hàng năm là 2,11%, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,98% vào cuối năm 2021 (theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 10,76%).
ANH-THANH-NHAT-Tinh-xa-Ngoc-Lai-huyen-Ia-Grai-luon-tich-cuc-cong-tac-tu-thien-va-an-sinh-xa-hoi-DSCN0256.JPG
Tịnh xá Ngọc Lai huyện Ia Grai luôn tích cực công tác từ thiện và an sinh xã hội
Chủ tịch Hội nông dân huyện Ia Grai Châu Tấn Lập cho hay: “Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình góp phần quan trọng vào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội như tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về giảm hộ nghèo, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Qua các phong trào thi đua, toàn  huyện có hơn 4.330 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hơn 10.600 hộ gia đình nông dân được công nhận gia đình văn hóa”.
ANH-THANH-NHAT-Nguoi-dan-tham-gia-lam-duong-giao-thong-nong-thon-tai-xa-IaTo-DSCN0267.JPG
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã IaTô

Ia Khai là nơi có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Hệ thống chính trị của xã đã tập trung công tác hướng dẫn người dân duy trì diện tích lúa nước đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, đồng thời mở rộng diện tích tái canh cà phê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất… Bà Nguyễn Mai Lương - Chủ tịch UBND xã cho hay: “Nhân dân các làng của xã đã tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc đóng góp sức người, sức của lắp đặt điện chiếu sáng, xây dựng cổng làng, mua sắm trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng… Riêng làng Jrăng Krăi và làng Jrăng Blo, bà con đã hiến hàng nghìn m2 đất trồng điều và các loại cây ăn quả khác để xây dựng đường giao thông, các  công trình phúc lợi. Đến nay, 2 làng này đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được UBND huyện công nhận Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Tiêu biểu các phong trào thi đua ở cơ sở giáo dục và đào tạo có Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Nhà trường xác định đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm của Trường được vận dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy và quản lý của  ngành. Các tổ bộ môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là công tác giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, chất lượng học sinh giỏi, phụ đạo giúp  học sinh ôn thi... Cuối năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện đạt 18,7% và học sinh tiên tiến đạt đạt 41,1%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT  đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt 75,45%. Thầy Nguyễn Văn Trường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng cho biết thêm: “Qua thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, Trường hiện có 25/60 giáo viên đạt trình độ thạc sỹ và 6 giáo viên khác đang theo học chương trình đào tạo sau đại học, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng chuyên môn”.
ANH-THANH-NHAT-Can-bo-cong-chuc-Bo-phan-mot-cua-cua-xa-Ia-Yok-luon-co-thai-do-ung-xu-van-hoa-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-cho-nguoi-dan-DSCN6497.JPG
Cán bộ công chức Bộ phận một cửa của xã Ia Yok luôn có thái độ ứng xử văn hoá trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Đối với các phong trào thi đua ở các tổ chức tôn giáo, tiêu biểu có Tịnh xá Ngọc Lai luôn tích cực trong công tác từ thiện và an sinh xã hội, bình quân với giá trị mỗi năm khoảng 1 tỷ đồng. Tịnh xá đã xây dựng gần 20 công trình nước sạch sinh hoạt tập trung tại 12 thôn làng thuộc các xã, thị trấn của huyện, duy trì cấp cháo tình thương cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện vào sáng chủ nhật hàng tuần, xây tặng nhiều căn nhà tình thương và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số. Tịnh xá cũng đã mời gọi bà con phật tử và nhà hảo tâm xa gần ủng hộ 100 bộ đồ bảo hộ, 5.000 chiếc khẩu trang y tế, cùng nhiều tấn lương thực và nhu yếu phẩm cho các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh Covid -19. Đồng thời, tặng hàng nghìn suất quà cho người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid -19. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Hồng Hà nhận xét: “Ngoài việc làm tốt hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, Tịnh xá Ngọc Lai luôn chú trọng giáo dục đạo đức cho giới trẻ, hướng dẫn bà con phật tử sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và sống tốt đời, đẹp đạo…”.
                                                                                                           Thanh Nhật
Lượt xem: 9
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)