Huyện Ia Grai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 10,7%

13/07/2022
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khoá XVIII (mở rộng), nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.
 
 
THANH-NHAT-To-hop-tac-nong-nghiep-va-Dich-vu-xa-Ia-Der-lien-ket-voi-Hop-tac-xa-Phuong-Di-trong-tieu-thu-san-pham-gao-A-Sanh-DSCN5617.JPG
Tổ hợp tác nông nghiệp và Dịch vụ xã Ia Dêr liên kết với Hợp tác xã Phương Di trong tiêu thụ sản phẩm gạo A Sanh
6 tháng qua, trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội,  Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.
Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 4.328,1 tỷ đồng, tăng 20,85% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, toàn huyện gieo trồng được 1.767,4 ha, đạt 100,7% kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt 8.221 tấn, đạt hơn 101% kế hoạch. Diện tích gieo trồng vụ mùa ước tính đến đầu tháng 7 là 7.460 ha, đạt hơn  94% kế hoạch. Các địa phương trong huyện đã quan tâm hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn và khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa, bão gây ra.
Chương trình tái canh cây cà phê đảm bảo kế hoạch đề ra, năm nay huyện hỗ trợ cho nhân dân thực hiện tái canh 127.000 cây cà phê giống, phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê. Đến nay, diện tích cà phê tái canh 430ha, đạt 95,6% kế hoạch, bằng 100,5%  so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực triển khai làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm.
Bên cạnh đó 6 tháng qua, tổng thu ngân sách theo phân cấp của huyện ước gần 64,7 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.271 tỷ đồng (tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước), hàng hóa và dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, cung ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Huyện đã triển khai 17 công trình đầu tư xây dựng cơ bản, khối lượng thực hiện tính đến nay đạt gần 33% kế hoạch, đồng thời triển khai thực hiện việc lập phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng các công trình theo quy định.
THANH-NHAT-Mot-goc-trung-tam-huyen-Ia-Grai-DSCN3334.JPG
Một góc trung tâm huyện Ia Grai 
Cùng với cấp mới 79 hồ sơ đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký là hơn 10,2 tỷ đồng, lập thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh cho 27 hộ, huyện còn quan tâm làm tốt công tác kêu gọi và hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai 13 dự án trên địa bàn theo đúng quy định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay đã có 4 chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2022.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 10,7%. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022 - 2023.
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, hoàn thành kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán heo kế hoạch. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.
THANH-NHAT-Mot-goc-trung-tam-huyen-Ia-Grai-DSCN1087.JPG
Một góc trung tâm huyện Ia Grai 
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công các dự án công trình xây dựng cơ bản năm 2022. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế nợ đọng. Phát huy năng lực hoạt động của ngân hàng, giải quyết tốt nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, gắn với kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích để phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2022 xã Ia Khai đạt chuẩn nông thôn mới,  12 làng đạt chuẩn làng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công các dự án công trình xây dựng cơ bản, tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, đặc biệt là thu thuế nợ đọng
Cùng với đó, huyện tập trung chuẩn bị tổ chức Hội đua thuyền Độc mộc trên Sông Pô Cô và liên hoan văn hoá Cồng chiêng năm 2022. Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch huyện và liên kết xúc tiến, quảng bá sản phẩm. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Triển khai  có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; phấn đấu đến cuối năm 2022, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,84%...
                                                                   Tin, ảnh: THANH NHẬT

 
Lượt xem: 23
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)