Huyện Ia Grai: Khen thưởng 8 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.

06/07/2022
Sáng ngày 6/7, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Qúy đã chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác Cải các hành chính (CCHC) năm 2021 và sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022; trao giấy khen cho 8 tập thể và 23 cá nhân “có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2021”.
 
 
Chu-tich-UBND-huyen-tang-giay-khen-cac-cac-tap-the,-ca-nhan-co-thanh-tich-XS-trong-thuc-hien-cong-tac-CCHC-nam-2021.jpg
Chú thích ảnh: Đ/C Lê Ngọc Qúy chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 8 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính năm 2021.
Theo quyết định số 197 của UBND tỉnh Gia Lai ngày 15/4/2022, “phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, huyện Ia Grai xếp thứ nhất trong số 17 huyện, thị xã thành phố với tổng số 78,3/100, điểm.
Cụ thể, công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế đạt điểm tối đa. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt 10,26/16 điểm; Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 2,38/4 điểm; Công tác cải cách chế độ công vụ đạt 7,93/9,25 điểm; công tác cải cách tài chính công đạt 4,97/7,25 điểm; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử đạt 11,54/13,5 điểm; Điểm điều tra xã hội học 26,72/30 điểm….
Về kết quả thực hiện công tác CCHC chính trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đánh giá: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tiến hành triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ CCHC. Ban hành kịp thời các kế hoạch công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác CCHC; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ; công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng chỉ tiêu biên chế, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật. Bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp hoạt động ổn định. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ, ứng dụng chữ ký số đối với các văn bản đi…
Hội nghị đã tập trung thảo luận và nghe các tham luận của các ngành chuyên môn như: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng tài chính kế hoạch; Bưu điện huyện; Chi cục thuế Ia Grai-Chư Păh; Phòng Văn hóa Thông tin và một số xã thị trấn về kết quả thực hiện công tác CCHC, một số khó khăn, vướn mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận hội nghị, chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Qúy đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2022 và các năm tiếp theo.
Nhân dịp này, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 23 cá nhân  “có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính năm 2021”.
                                                Tin, ảnh: Phương Lộc
Lượt xem: 29
Các tin khác
    Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh Lan tỏa những việc làm ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh
    Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19 Huyện Ia Grai chủ động phòng chống dịch Covid-19
    Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới Ia Bă: Công bố xã Ia Bă đạt chuẩn Nông thôn mới
    Ia Bă về đích Nông thôn mới Ia Bă về đích Nông thôn mới
    Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khoá XVII (mở rộng)