HĐND huyện Ia Grai khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ III chuyên đề.

20/10/2021
Sáng 19/10, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII đã tổ chức kỳ họp thứ III chuyên đề xem xét thông qua 3 dự thảo Nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Dương Mah Tiệp Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIII; ông Ksor Khiếu ủy viên Ban thường vụ phó chủ tịch thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.
 
 
20211019_085539.jpg
Tham dự kỳ họp có 32/35 vị đại biểu HĐND huyện khóa XIII. Ông Đỗ Tiến Đông phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện về dự kỳ họp.
        Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét thông qua 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Ia Grai. Theo đó, đến năm 2030 tổng diện tích tự nhiên huyện Ia Grai là 111.959,8ha: đất nông nghiệp 96.383ha; đất phi nông nghiệp 14.079ha; đất chưa sử dụng 1.496ha; đất đô thị 2.948ha. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Ia Grai: Đất nông nghiệp 94.393ha; đất phi nông nghiệp 11.119 ha; đất chưa sử dụng 6.446ha. Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 1.640ha. Diện tích đất thu hồi 1.695ha; diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 1.252ha.
        Nghị quyết về thống nhất việc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên và kinh phí thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách năm 2021 là 898 triệu đồng.
        Nghị quyết về thông qua nguồn vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2022. Theo đó, tổng kế hoạch vốn là 66 tỷ 820 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 18,510 tỷ đồng; ngân sách huyện 01 tỷ đồng; ngân sách xã thị trấn 5,159 tỷ đồng; vốn huy động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp 12,151 tỷ đồng./.
                                                        Bạch Phương Lộc
Lượt xem: 42
Các tin khác
  Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Ia Grai khoá XIII Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Ia Grai khoá XIII
  Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND và Ban... Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND-UBND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm
  Giao ban Đảng uỷ xã, thị trấn, doanh nghiệp quý I Giao ban Đảng uỷ xã, thị trấn, doanh nghiệp quý I
  70 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 ... 70 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2022
  Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Grai Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Ia Grai