Tuyến xe buýt Gia Lai số 11: Thành phố Pleiku - Đức Cơ

Mô tả

Địa chỉ: thành phố Pleiku

Điện thoại: 0269