ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THỊ TRẤN IA KHA KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham...
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng  

Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham...
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng

UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch ...
UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19
UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19  

Chị Nguyễn Thị Thảo với thương hiệu cà phê Thảo Hiên
Chị Nguyễn Thị Thảo với thương hiệu cà phê Thảo Hiên
Chị Nguyễn Thị Thảo với thương hiệu cà phê Thảo Hiên  

Kiểm tra phòng chống dịch tại thị trấn Ia Kha
Kiểm tra phòng chống dịch tại thị trấn Ia Kha
Kiểm tra phòng chống dịch tại thị trấn Ia Kha

Default news teaser image
Thị trấn Ia Kha công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thị trấn Ia Kha công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021
Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021
UBND thị trấn Ia Kha tổ chức khai mạc giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân thị trấn năm 2021  

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị...
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị trán Ia Kha họp triển khai một số biện pháp phòng chống Covid-19 

Tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn
Tổng kết công tác bầu cử trên địa bàn thị trấn
Thị trấn Ia Kha tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  

Lễ phát động ngày môi trường thế giới 05/6/2021
Lễ phát động ngày môi trường thế giới 05/6/2021
Sáng 05/6/2021, UBND thị trấn đã phát động trồng cây tại nhà sinh hoạt cộng đồng Làng Yam.

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương