Default news teaser image
Danh mục tài liệu thi tuyển công chức cấp xã 2021
Danh mục tài liệu thi tuyển công chức cấp xã 2021

Default news teaser image
Thông báo tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2021
Thông báo tài liệu thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Thị trấn Ia Kha quan tâm thăm hỏi động viên cho đối tượng chính sách
Thị trấn Ia Kha quan tâm thăm hỏi động viên cho đối tượng chính sách
Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn Ia Kha  thăm hỏi động viên cho 02 đối tượng chính sách ốm đau, bệnh nặng

Default news teaser image
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Thông báo thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Default news teaser image
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất ông Nguyễn Văn Hải
Thông báo mất Trang bổ sung GCN QSD đất ông Nguyễn Văn Hải

Default news teaser image
Thông báo phòng chống cúm gia cầm
Thông báo phòng chống cúm gia cầm

Default news teaser image
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Default news teaser image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN BANG NGA 2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN BANG NGA 2022

Default news teaser image
Thông báo về việc rà soát, thống kê đối tượng đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3
Thông báo về việc rà soát, thống kê đối tượng đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3

Default news teaser image
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thế Thọ
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Thế Thọ

Default news teaser image
Thông báo về việc nộp hồ sơ GPP
Thông báo về việc nộp hồ sơ GPP

Default news teaser image
TB niêm yết công khai
TB niêm yết công khai