UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19

17/06/2021
UBMTTQ Việt Nam huyện phát động quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19
 
 
09/06/2021
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, sáng 9-6, UBMTTQ Việt Nam huyện Ia Grai tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ Phòng chống dịch Covid -19.