Chương trình tổng thể CCHC Nhà Nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

23/11/2021
Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà Nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 
 
Lượt xem: 4
Các tin khác
  Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham... Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
  Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC, Chuyên đề 2 Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC, Chuyên đề 2
  Default news teaser image Chương trình tổng thể CCHC Nhà Nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
  Default news teaser image Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
  Default news teaser image Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI
  Thông tin cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2022 Thông tin cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2022
  Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách h... Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022
  Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến" Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến"