Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

28/03/2021
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).
 
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020). Theo Nghị định này, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.
       Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ.
       Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.
       Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật.
       Việc thực hiện phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
Nghị định quy định cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được làm, cụ thể là:
       - Cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tổ chức, cá nhân;
       - Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
       - Can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm: truyền, thu thập, xử lý, gửi hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao dịch thanh toán; can thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý thủ tục hành chính; tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền;
       - Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép danh tính điện tử của tổ chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền;
       - Các hành vi bị cấm khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường điện tử.
       Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: Đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản, chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính, yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý, quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 3
Các tin khác
  Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Gia Lai
  Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, ... Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và g
  Default news teaser image Thông tin hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống dịch Covid-19
  Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên qu... Quy định của Pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
  Default news teaser image Triển khai Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
  Default news teaser image Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ
  Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật
  Default news teaser image Báo cáo Chỉ số B1 năm 2021
  Default news teaser image Triển khai phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý
  Default news teaser image Về việc triển khai các nghị định của Chính phủ
  Default news teaser image Về việc triển khai nghị định 118/2021 của Chính phủ
  Default news teaser image Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Default news teaser image Kế hoạch triển khai công tác pháp chế 2022
  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật ... Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ c