Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

09/04/2021
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 

Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã tiếp nhận đề nghị khen thưởng.

Bước 2. Văn phòng - thống thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), văn phòng - thống kê thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, văn phòng - thống kê thông báo kết quả khen thưởng, chuẩn bị hiện vật khen thưởng cấp phát cho đơn vị trình khen.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Lượt xem: 7
Các tin khác
  Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao
  Default news teaser image Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
  Default news teaser image Nâng cao chỉ số chính quyền điện tử của huyện
  Default news teaser image Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Default news teaser image Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Default news teaser image Thông báo khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến