Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến

19/08/2021
Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến 
 
Người dân, tổ chức có thể truy cập và thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến của Bộ Y tế tại địa chỉ:     https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual.
 
Lượt xem: 8
Các tin khác
  Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao
  Default news teaser image Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
  Default news teaser image Nâng cao chỉ số chính quyền điện tử của huyện
  Default news teaser image Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Default news teaser image Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Default news teaser image Thông báo khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
  Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến