TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tham mưu: V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQHĐND ngày 13/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh

Số hiệu: 523/SXD-QLCL Loại văn bản: Tham mưu
Nơi ban hành: Sở Xây dựng Người ký: Đỗ Việt Hưng
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: 20/03/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: