TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 603/QD-UBND

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dêr đến năm 2030

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Quyết định 605/QD-UBND

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C, quy mô nhỏ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2018 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 06/06/2018

Ngày có hiệu lực: 06/06/2018

Hiển thị kết quả 11-12 (of 12)
 |<  <  1 2 >  >|