TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 762/BC-TTYT

Báo cáo công tác An toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành: 13/12/2021

Ngày có hiệu lực: 13/12/2021

Báo cáo 1131/BC-UBND

báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày có hiệu lực: 04/12/2021

Báo cáo 977/BC-UBND

báo cáo kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2022

Ngày ban hành: 09/11/2021

Ngày có hiệu lực: 09/11/2021

Báo cáo 870/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Báo cáo 1812/UBND-NL

đăng ký mô hình tham gia chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Văn bản 120/VP-TH

đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong giai đoạn phòng chống dịch covid-19

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày có hiệu lực: 18/10/2021

Báo cáo 988/BC-UBND

báo cáo kết quả hoàn thành 05 chỉ tiêu môi trường trong xây dựng ntm năm 2021

Ngày ban hành: 11/10/2021

Ngày có hiệu lực: 11/10/2021

Quyết định 17/QĐ-VP

qđ thành lập đoàn kiểm tra thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành: 23/09/2021

Ngày có hiệu lực: 23/09/2021

Báo cáo 743/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Ngày ban hành: 22/09/2021

Ngày có hiệu lực: 22/09/2021

Báo cáo 743/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Ngày ban hành: 22/09/2021

Ngày có hiệu lực: 22/09/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 23)
 |<  < 1 2 3  >  >|