TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 531/BC-UBND

báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện ia grai

Ngày ban hành: 11/08/2021

Ngày có hiệu lực: 11/08/2021

Kế hoạch 86/KH-UBND

kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày ban hành: 20/07/2021

Ngày có hiệu lực: 20/07/2021

Công văn 958/UBND-VP

thực hiện một số nội dung chỉ đạo của bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Báo cáo 350/BC-UBND

báo cáo về việc tổng kết 6 năm thực hiện thông tư số 51/2015/tt-btnmt ngày 26/11/2015 của bộ tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Báo cáo 247/BC-UBND

báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Kế hoạch 63/KH-UBND

kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện ia grai.

Ngày ban hành: 25/05/2021

Ngày có hiệu lực: 25/05/2021

Báo cáo 145/BC-UBND

báo cáo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 01/04/2021

Ngày có hiệu lực: 01/04/2021

Quyết định 1669/QD-UBND

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 17/09/2018

Ngày có hiệu lực: 17/09/2018

Quyết định 1042/QĐ-UBND

Về việc thoái thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 13/09/2018

Ngày có hiệu lực: 13/09/2018

Quyết định 900/QD-UBND

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ia Grai giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 28/08/2018

Ngày có hiệu lực: 28/08/2018

Hiển thị kết quả 21-30 (of 32)
 |<  <  1 2 3 4  >  >|