TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 07/KH-BKTXH

kế hoạch giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021" (có quyết định kèm theo)

Ngày ban hành: 03/11/2021

Ngày có hiệu lực: 03/11/2021

Công văn 1916/UBND-PTCKH

tham gia ý kiến hồ sơ dự án đầu tư và phát triển trồng rừng, cây dược liệu ở vùng bán ngập của hồ đập thủy lợi tại tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 29/10/2021

Ngày có hiệu lực: 29/10/2021

Nghị Quyết 53/NQ-HĐND

việc việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện ia grai

Ngày ban hành: 19/10/2021

Ngày có hiệu lực: 19/10/2021

Quyết định 940/QĐ-UBND

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 08/10/2021

Ngày có hiệu lực: 08/10/2021

Quyết định 931/QĐ-UBND

về việc phê duyệt dự toán dự án: cung cấp chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý rác và côn trùng tại bãi rác xã ia yok, bãi rác tập trung của huyện tại xã ia bă và bãi rác cụm xã phía tây của huyện tại xã ia krăi

Ngày ban hành: 30/09/2021

Ngày có hiệu lực: 30/09/2021

Quyết định 1041/QĐ-UBND

về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 01-nq/đh ngày 07/9/2020 đại hội đại biểu đảng bộ huyện khóa xviii, nhiệm kỳ 2020- 2025 và nghị quyết số 06-nq/hu ngày 08/7/2021 của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa xviii về vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 08/09/2021

Ngày có hiệu lực: 08/09/2021

Báo cáo 621/BC-UBND

báo cáo về kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Ngày ban hành: 30/08/2021

Ngày có hiệu lực: 30/08/2021

Quyết định 215/QĐ-STC

ban hành quy chế hoạt động của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021

Quyết định 216/QĐ-STC

thành lập tổ giúp việc của hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh gia lai

Ngày ban hành: 21/08/2021

Ngày có hiệu lực: 21/08/2021

Kế hoạch 106/KH-UBND

kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện

Ngày ban hành: 16/08/2021

Ngày có hiệu lực: 16/08/2021

Hiển thị kết quả 11-20 (of 32)
 |<  <  1 2 3 4  >  >|