TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo rà soát đánh giá đề xuất việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Số hiệu: 1002/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 12/11/2021 Ngày hiệu lực: 12/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: