TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn huyện ia grai

Số hiệu: 950/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 03/11/2021 Ngày hiệu lực: 03/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: