TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn: về việc góp ý đề cương và dự toán lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện ia grai

Số hiệu: 2052/UBND-PTNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 17/11/2021 Ngày hiệu lực: 17/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: