TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch: kế hoạch giám sát "việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến thời điểm giám sát năm 2021" (có quyết định kèm theo)

Số hiệu: 07/KH-BKTXH Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân huyện Người ký: Nguyễn Đức Bảo
Ngày ban hành: 03/11/2021 Ngày hiệu lực: 03/11/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: