TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc báo cáo kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Số hiệu: 247/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hiệu lực: 26/05/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: