TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về kết quả thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện

Số hiệu: 621/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 30/08/2021 Ngày hiệu lực: 30/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: