TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch: kế hoạch về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 26-kh/hu ngày 14/7/2021 của ban thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn huyện

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 16/08/2021 Ngày hiệu lực: 16/08/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: