TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc triển khai báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/tt-btnmt ngày 24/8/2016 của bộ tài nguyên và môi trường

Số hiệu: 1131/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 04/12/2021 Ngày hiệu lực: 04/12/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: