TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: báo cáo về việc tổng kết 6 năm thực hiện thông tư số 51/2015/tt-btnmt ngày 26/11/2015 của bộ tài nguyên và môi trường.

Số hiệu: 350/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Người ký: Đào Lân Hưng
Ngày ban hành: 25/06/2021 Ngày hiệu lực: 25/06/2021 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: