TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thể lệ cuộc thi 601/TL-BTC

Thể lệ cuộc thị trực truyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày ban hành: 30/03/2021

Ngày có hiệu lực: 30/03/2021

Văn bản Luật 85/2015/QH13

Luật bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu HĐND

Ngày ban hành: 30/03/2021

Ngày có hiệu lực: 30/03/2021

Kế Hoạch 609/KH-BTP

Kế Hoạch tổ chức cuộc thị trực truyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Ngày ban hành: 08/03/2021

Ngày có hiệu lực: 08/03/2021

Chỉ Thị 02/CT-TTg

Chỉ Thị: Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Chỉ Thị 45/CT-TW

Chỉ thị của Bộ Chính Trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày ban hành: 20/06/2020

Ngày có hiệu lực: 20/06/2020