TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định: Về việc phê duyêt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị trường học (bàn ghế và giá sách phòng đọc thư viện) cấp cho các Trường học trên địa bàn huyện

Số hiệu: 1912/QD-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND Huyện IaGrai Người ký: Dương Mah Tiệp
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: 10/12/2018 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: