TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế Hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " tăng cường phố biến giao dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dựng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhở giai đoạn 2018-2021" trong năm 2019

Ngày ban hành: 21/03/2019

Ngày có hiệu lực: 21/03/2019

Kế Hoạch 31/KH-UBND

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/02/2019

Ngày có hiệu lực: 28/02/2019

Kế Hoạch 01/KH-HĐPHPBPL

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày ban hành: 19/02/2019

Ngày có hiệu lực: 19/02/2019

Quyết định 83/QD-UBND

Về việc giao biên chế công chức và hợp động lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 21/01/2019

Ngày có hiệu lực: 21/01/2019

Quyết định 1968/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019 (Bổ sung thêm kế hoạch sản xuất các loại cây trồng năm 2019)

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Quyết định 1993/QD-UBND

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/12/2018

Ngày có hiệu lực: 27/12/2018

Quyết định 1994/QD-UBND

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/12/2018

Ngày có hiệu lực: 27/12/2018

Quyết định 1969/QD-UBND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Bổ sung thêm biểu mẫu 5/5)

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018

Quyết định 1955/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Quyết định 1956/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp huyện

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Hiển thị kết quả 81-90 (of 92)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|