TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 08/KH-UBND

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày có hiệu lực: 13/01/2020

Kế hoạch 08/KH-UBND

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 13/01/2020

Ngày có hiệu lực: 13/01/2020

kết luận 01/KL-TTr

Kết luận thanh tra thanh tra tài chính ngân sách trường THCS Phan Đình Phùng huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/01/2020

Ngày có hiệu lực: 11/01/2020

Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 25/12/2019

Nghị Quyết 107/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 (từ nguồn vốn ngân sách địa phương)

Ngày ban hành: 20/12/2019

Ngày có hiệu lực: 20/12/2019

Báo cáo 716/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 1490/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

Ngày ban hành: 19/12/2019

Ngày có hiệu lực: 19/12/2019

Báo cáo 689/BC-UBND

Báo cáo về việc triển khai ngày Quốc tế chống tham nhũng năm 2019

Ngày ban hành: 09/12/2019

Ngày có hiệu lực: 09/12/2019

Thông báo 01/TB-BKTSH

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Ia Kha

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Báo cáo 671/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ

Ngày ban hành: 04/12/2019

Ngày có hiệu lực: 04/12/2019

Kế Hoạch 145/QKH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 11/11/2019

Ngày có hiệu lực: 11/11/2019

Hiển thị kết quả 61-70 (of 92)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|