TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 777/BC-UBND

BÁO CÁO Về việc thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Ngày ban hành: 02/12/2020

Ngày có hiệu lực: 02/12/2020

Thông báo 92/TB-ĐGQSDĐ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 18/11/2020

Ngày có hiệu lực: 18/11/2020

Báo cáo Số: 02/BC- HĐPHPBGDPL

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày ban hành: 10/11/2020

Ngày có hiệu lực: 10/11/2020

kết luận 03/KL-TTr

Kết luận thanh tra thanh tra tài chính ngân sách trường Tiểu học Lê Quý Đôn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 06/11/2020

Ngày có hiệu lực: 06/11/2020

Kế hoạch 125/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020

Ngày ban hành: 05/11/2020

Ngày có hiệu lực: 05/11/2020

Quyết định 995/QĐ-UBND

Quyết định Về việc Tuyển dụng, Bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chiă

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

Công văn 1468/UBND-TTr

V/v thực hiện Kết luận thanh tra

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

Báo cáo 665/BC-UBND

Về việc thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

Báo cáo 673/BC-UBND

Về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016

Ngày ban hành: 30/10/2020

Ngày có hiệu lực: 30/10/2020

Thông báo 02/TB-BKTSH

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Ngày ban hành: 27/10/2020

Ngày có hiệu lực: 27/10/2020

Hiển thị kết quả 21-30 (of 92)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|