TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế Hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyên Ia Grai

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Kế Hoạch
Nơi ban hành: UBND Huyện IaGrai Người ký: Dương Mah Tiệp
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: 31/07/2019 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: