TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế Hoạch: Kế hoạch hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2019

Số hiệu: 02/KH-HĐPHPBPL Loại văn bản: Kế Hoạch
Nơi ban hành: UBND Huyện IaGrai Người ký: TP. Tư pháp Thái Hồng Cương
Ngày ban hành: 02/08/2019 Ngày hiệu lực: 02/08/2019 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: