TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Số hiệu: 08/TB-ĐGQSDĐ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Người ký: Nguyễn Cao Trí
Ngày ban hành: 21/02/2020 Ngày hiệu lực: 21/02/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: